Miljö - Skicka in utförandeintyg

LÄS MER

Under tiden som anläggningen byggs ska entreprenören fylla i ett utförandeintyg där dem anger hur anläggningsarbetet utförts. Utförandeintyget ska kompletteras med fotografier. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att intyget skickas till oss innan du börjar använda anläggningen.