Nösnäsgymnasiet - Ansökan om skolpeng för studier i utlandet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du är elev eller vårdnadshavare till elev som ska studera på gymnasienivå utomlands kan du ansöka om ersättning här. Ersättningen innebär att Stenungsunds kommun betalar ut skolpeng för minst en termin och max ett läsår i utlandet. Skolpeng betalas ut till mottagande skola i utlandet. Beloppet som betalas ut är enligt Göteborgsregionens gällande taxa. 

Om eleven inte är myndig behöver ansökan göras av vårdnadshavare,  om eleven har två vårdnadshavare så behöver båda signera ansökan.

Observera att:

 • Den totala studietiden i gymnasieskolan (i Sverige + utlandet) får inte överstiga tre år.
 • Det går endast att söka skolpeng för studier på svenska utlandsskolor som står under statlig tillsyn (Skolinspektionen) och där staten ansvarar för uppföljning och utvärdering av verksamheten (Skolverket).
 • Studierna skall omfatta minst en termin och max ett läsår. Ersättning betalas endast ut för studier i årskurs 2 på gymnasiet.
 • Elevens ska vara folkbokförd i Stenungsunds kommun under hela studietiden. Om eleven inte är myndig ska minst en vårdnadshavare vara folkbokförd i Stenungsunds kommun.

 

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Personligt brev från elev
 • Utlåtande från skola i Sverige
 • Aktuell studieplan från skola i Sverige
 • Antagningsbesked från skolan i utlandet
 • Studieplan för utlandsstudierna
 • Godkänd permissionsblankett från nuvarande skola

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa