Miljö - Anmäla ny/ändring miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Du kan använda denna e-tjänst för att;

  • Anmäla ny miljöfarlig verksamhet
  • Lämna information om ägarbyte/övertagande av verksamhet
  • Meddela förändringar i en befintlig miljöfarlig verksamhet
  • Lämna information om att verksamheten upphör