Barn o ungdomsförening - Ansök och redovisa särskild föreningsinsats 2023 - prova på

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Satsningar och sista ansökningsdagar

Ansökan är öppen hela året, men varje period har en sista ansökningsdag för bidrag och bokning av lokaler (bokning görs via bokningfritid@stenungsund.se)

Sista ansökningsdag - Jullov
30 november

Målgrupp för ansökan

Bidragsberättigad barn och ungdomsförening. Ansökan kan med fördel göras i samverkan mellan flera föreningar eller samordnas med kommunens mötesplatser och evenemang. Unga ledare som anordnar aktiviteter och deltar i ungdomsledarutbildning via kommunen/SISU kommer att få intyg på genomförd insats till diplom efter färdig utbildning. 

Förening ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet eller motsvarande förbund och därmed ha gällande försäkringar som täcker även icke medlemmar. 

Om stödet

Stödet är till för insatser där barn och unga under enkla former får prova på aktiviteter till utan kostnad eller till låg kostnad. Aktiviteterna ska vara för barn och unga som är boende i Stenungsunds kommun som inte är medlem i föreningen.

Beviljat bidrag utbetalas efter att aktiviteten har kommunicerats i kommunens evenemangskalender. Kultur och fritid kan prioritera ansökningar som går väl i linje med fokusområdet att få fler barn i rörelse. Det innebär att enskilda insatser kan prioriteras framför andra.

Stödet kan täcka till exempel utrustning, ledarkostnader, mellanmål för deltagare, utbildningsmaterial m.m.  

Beräkning ledarkostnader - Unga ledare 175kr/h (bidrag ska gå till ersättning till ung ledare eller ungdomssektion/ungdomsledarsatsning i föreningen el liknande). Vuxna ledare förutsätts vara ideella, men om föreningen har anställda/inhyrda ledare som krävs t ex av säkerhetsskäl för genomförande av aktiviteten anger ni faktisk timkostnad. 

Lokalkostnader behöver inte anges - Föreningar som bokar kommunala lokaler (före dead line) får subventionerad hyra, föreningar med anläggningsstöd får ersättning enligt schablon om inte särskilda anpassningar krävs av lokalen för att genomför aktiviteten. Då anges faktiska kostnader för lokalanpassning. 

Redovisning

Ni behöver föra närvaro för att kunna redovisa antal och åldrar per tillfälle efter genomförd insats. Redovisning ska ha inkommit för att ansökan inför nästa lov ska kunna handläggas eller senast två månader efter genomförd insats. Redovisningen görs i samma ärende som ansökan. 

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor bidrag för särskilda föreningsinsatser

Frågor om e-tjänsten

Mia Marie Johansson, Föreningsutvecklare
forening@stenungsund.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa