Barn o ungdomsförening - Ansök och redovisa särskild föreningsinsats 2024 - prova på

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp för ansökan

 • Bidraget kan sökas av bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar som har behov av rekryteringsinsatser och vill nå nya målgrupper. 
 • Ansökan kan med fördel göras i samverkan mellan flera föreningar.
 • Förening ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet eller motsvarande förbund och därmed ha gällande försäkringar som täcker även icke medlemmar. 
 • Unga ledare som anordnar aktiviteter och deltar i ungdomsledarutbildning via kommunen/SISU kan få intyg på genomförd insats till diplom efter färdig utbildning. 

Typ av aktiviteter som kan beviljas bidrag

 • Aktiviteterna ska vara "prova på" under enkla former utan kostnad eller till låg kostnad.
 • Aktiviteterna ska vara riktade till barn och unga som är boende i Stenungsunds kommun som inte är medlemmar i föreningen.
 • Deltagarna ska få information om hur de går tillväga för att delta i ordinarie verksamhet och föreningen ska ha en plan för hur nya medlemmar tas emot, även dem som inte själva kan finansiera medlems/träningsavgiften (t ex via ansökan till Majblomman, Svenska kyrkan eller liknande, kontakta föreningsutvecklare för mer information). 

Bidraget syftar till att "sänka trösklarna" på planerade insatser. Aktiviteten ska alltså inte vara beroende av bidrag för att kunna genomföras utan bidraget är ett stöd för att föreningen ska kunna ta hjälp av fler unga ledare för att anordna aktiviteten. Föreningar som har kostnader för att anordna aktiviteten som t ex lokaler, utrustning, fika, kommunikationsmaterial m.m. kan även söka bidrag för att hålla nere deltagaravgifterna för aktiviteten. 

Kommunikation

Kommunikation ska minst ske via kommunens evenemangskalender som också kommuniceras till skolorna inför skolloven. Föreningen ansvarar för att publicera evenemang på www.stenungsund.se/evenemang. 

För att komma med i informationen till skolorna och beviljas bidrag krävs att aktiviteten är färdigplanerad och kommunicerad i rätt tid (se sista ansökningsdatum nedan).  

Ansökan

Ansökan ska genomföras så snart föreningen har en plan för årets eller periodens rekryteringsinsatser.  Ansökan är endast öppen så länge det finns kvarvarande medel i budget som prioriteras enligt: 

 1. I första hand ges bidrag till föreningar som har en tydlig plan för hela årets rekryteringsinsatser. 
 2. I andra hand ges bidrag för föreningar som har en tydlig plan för rekryteringsinsatser för en hel period (ex vårtermin, sommarlov eller hösttermin inkl jullov).
 3. Om kvarvarande medel finns i budget kan bidrag ges för enstaka skollov eller röd dag, under förutsättning att ansökan inkommit före sista ansökningsdag för perioden. 

Vid inställda aktiviteter betalas del av eventuellt bidrag tillbaka.

Deltagarkostnad - Aktiviteter som är utan kostnad för deltagarna prioriteras för bidrag. 

Beräkning ledarkostnader 
(bidrag ska gå till ersättning till ung ledare eller ungdomssektion/ungdomsledarsatsning i föreningen el liknande).
- Utbildade Unga ledare 175kr/h enl RF SISUs schablon
- Övriga Unga ledare - enl timlön feriearbetare St kommun. 15- 17 år - 85 kr/tim, 18 år > 93 kr/tim.
- Vuxna ledare förutsätts vara ideella, men om föreningen har anställda/inhyrda ledare som krävs t ex av säkerhetsskäl för genomförande av aktiviteten anger ni faktisk timkostnad. 

Beräkning lokalkostnader  - För föreningar som bokar lokaler per timma beräknas bidrag för lokal på kostnaden för bokningen. För föreningar med anläggningsstöd beräknas bidrag utifrån schablon baserat på antal timmar nyttjande. 

Sista ansökningsdatum (inkl dead line för bokning av lokaler och kommunikation i evenemangskalendern):

31 januari:

Uppdateras efterhand:

Redovisning

Föreningen för närvaro för att kunna redovisa antal och åldrar per tillfälle efter genomförd insats. Redovisning ska ha inkommit senast två månader efter genomförd insats. Redovisningen görs i samma ärende som ansökan. 

Fullständiga villkor

Fullständiga villkor bidrag för särskilda föreningsinsatser

Frågor om e-tjänsten

Mia Marie Johansson, Föreningsutvecklare
forening@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa