Nösnäsgymnasiet - Ansökan om prövning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Nösnäsgymnasiet erbjuder två prövningsperioder per år.

Vt 2024 -  anmälan behöver göras senast den 15 mars 2024. Prövningen genomförs under perioden 13-19 juni 2024

Ht 2024 - anmälan behöver göras senast den 20 september 2024. Prövningen genomförs under perioden 14-20 november 2024.

Prövning av gymnasiekurs 

Du som inte är elev på Nösnäsgymnasiet, men behöver ett betyg från gymnasieskolans kurser kan genomgå prövning. Detta gäller även om du har godkänt betyg i kursen.

Det går att göra prövning i alla kurser som anordnas på Nösnäs, även gymnasiearbete. 

Vi tar ut en avgift på 500:- som betalas via faktura.

Om du vill göra flera prövningar i olika kurser så ska du skicka en anmälan per kurs

Elev på skolan

Du som elev på skolan kan också via denna e-tjänst ansöka om en prövning i gymnasiekurs.
För elev på skolan är detta kostnadsfritt.

Så går en prövning till

Du har ingen undervisning utan läser på egen hand in kunskaper och förbereder dig. Du behöver visa dina kunskaper i alla delar av kursens kunskapskrav. Prövningen kan bland annat innehålla informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppövningar. Du har möjlighet att nå alla betygsnivåer från F till A.

De flesta prövningarna sker på plats på Nösnäsgymnasiet.

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa