Bygg - Handlingar inför tekniskt samråd

LÄS MER

Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

Frågor om e-tjänsten

Medborgarservice
kommun@stenungsund.se
0303730000

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommun@stenungsund.se