Pensionärs- och funktionsrättsförening - Ansök om verksamhetsbidrag 2023

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp för ansökan

Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsvariationer som bedriver verksamhet i Stenungsunds kommun som är ideell och öppen för alla.

Om verksamhetsbidraget

Bidrag ges baserat på antal medlemmar som är boende i Stenungsunds kommun och aktiva i föreningen (ej stödmedlem).

  • Förening för personer med funktionsvariation - 150 kr/medlem
  • Pensionärsförening - 50kr/medlem

Allmänna villkor

Föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse och en vald revisor som kontrollerar verksamheten. Medlem ska ha möjligheter att påverka beslut rörande föreningens verksamhet och inriktning i enlighet med föreningens stadgar. Förening som har beviljats bidrag ska förvara räkenskaper, revisionshandlingar och medlemsmatriklar minst 10 år efter verksamhetsårets utgång. Kultur och Fritid har rätt att årligen, slumpvis, välja några föreningar för kontroll av dessa handlingar.

Fullständiga villkor för föreningsbidrag i Stenungsunds kommun

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank-ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa