Anläggningsförening med underhållsansvar (arrende/egen ägd anläggning) - Ansök om driftsbidrag/övrig drift och skötsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp för ansökan
Bidragsberättigad barn- och ungdomsförening med mer än 25 % aktiva medlemmar i åldern 7-20 år som äger egen anläggning eller arrenderar mark eller anläggning av Stenungsunds kommun. 

För lokaler som hyrs av Stenungsunds kommun ska även ansökan om Anläggningsstöd för lokal göras. Föreningar som har både arrende/anläggning och hyr lokal ska alltså göra två ansökningar (en ansökan per avtal).

 

Frågor om e-tjänsten

Mia Marie Johansson, Föreningsutvecklare
forening@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID
  • Resultatrapport för föregående verksamhetsår (drift och övrig drift)
  • Offerter för planerat underhåll 2025
  • Faktura för genomfört underhåll 2023

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa