Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barn och utbildning (19)

  Bygga, bo och miljö (25)

  • Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

   Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

   Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

  • Ansökan om planbesked

   Här kan du ansöka om planbesked.

   Här kan du ansöka om planbesked.

  • Avfall - Anmäla hämtning av förpackningsavfall, flerbostadshus

   Här kan du som är fastighetsägare lämna in uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus.

   Här kan du som är fastighetsägare lämna in uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus.

  • Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling för Samlokaliserade verksamheter

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

  • Avfall - Ansökan om uppehåll i hämtning

   Här kan du informera oss när du vill göra ett uppehåll i sophämtningen.

   Observera att grundavgift debiteras även vid uppehåll i avfallshämtningen

    

   Här kan du informera oss när du vill göra ett uppehåll i sophämtningen.

   Observera att grundavgift debiteras även vid uppehåll i avfallshämtningen

    

  • Avfall - Ansökan ombud återvinningscentral

   Här ansöker du om ombud för återvinningscentral

   Här ansöker du om ombud för återvinningscentral

  • Avfall - Hemkompostering av matavfall

   Här ansöker du om att kompostera ditt matavfall

   Här ansöker du om att kompostera ditt matavfall

  • Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

   Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

    

   Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

    
  • Beställning av adress

   Beställning av adressnummer.

   Beställning av adressnummer.

  • Bygg - Ansöka om slutbesked

   Innan du får börja använda en nybyggnation behöver du ett slutbesked. Här kan du meddela att ett byggprojekt är avslutat.

   Innan du får börja använda en nybyggnation behöver du ett slutbesked. Här kan du meddela att ett byggprojekt är avslutat.

  • Bygg - Handlingar inför tekniskt samråd

   Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

   Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

  • Bygg - Komplettera ditt ärende

   Här kan du som har ett bygglovsärende skicka in dina kompletteringar

   Här kan du som har ett bygglovsärende skicka in dina kompletteringar

  • Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende

   Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
   Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

   Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
   Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

  • Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

   Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

  • Bygg - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne/sakägare ta del av ett beslut rörande din grannes bygglov.

   Här kan du som granne/sakägare ta del av ett beslut rörande din grannes bygglov.

  • Inrapportering av lägenhetsnummer

   Kommunen registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till kommunen.

   Kommunen registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till kommunen.

  • Karta - Beställ primärkarta

   Beställning av primärkarta.

   Beställning av primärkarta.

  • Vatten & Avlopp - Anslutning till kommunalt VA

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

  • Öppningsanmälan vid gräv- och schaktarbete / Trafikanordningsplan

   Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

   Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

  Kansli (1)

  Kommun och politik (8)

  Kultur och fritid (28)

  Näringsliv och arbete (6)

  Nösnäsgymnasiet (10)

  • Nösnäsgymnasiet - Ansökan om specialkost

   Här kan vårdnadshavare, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller myndig elev ansöka om specialkost. Specialkost serveras till dig som av medicinska skäl (t.ex. allergier) eller etiska/kulturella skäl har behov av annan kost.

   Här kan vårdnadshavare, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare eller myndig elev ansöka om specialkost. Specialkost serveras till dig som av medicinska skäl (t.ex. allergier) eller etiska/kulturella skäl har behov av annan kost.

  • Nösnäsgymnasiet - Avtal för lån av dator samt kontaktuppgifter till vårdnadshavare

   För att eleven ska kunna låna en dator under sin studietid behöver vårdnadshavare eller myndig elev signera detta avtal.

   För att eleven ska kunna låna en dator under sin studietid behöver vårdnadshavare eller myndig elev signera detta avtal.

  • Nösnäsgymnasiet - Beställning av Elev-ID

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa nytt elev-ID om det befintliga är borttappat, trasigt eller icke-fungerande.

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa nytt elev-ID om det befintliga är borttappat, trasigt eller icke-fungerande.

  • Nösnäsgymnasiet - Beställning låsbyte, elevskåp

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa skåpsnycklar eller låsbyte på ditt elevskåp.

   Här kan du som elev på Nösnäsgymnasiet eller vårdnadshavare , beställa skåpsnycklar eller låsbyte på ditt elevskåp.

  Omsorg och stöd (15)

  Vuxenutbildning (1)

  Övriga e-tjänster (1)