Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barn och utbildning (17)

  Bygga, bo och miljö (34)

  • Ansökan om nyttjande av kommunal allmän plats

   Här kan du skicka in din anmälan om nyttjande av kommunal allmän plats.

  • Ansökan om planbesked

   Här kan du ansöka om planbesked.

  • Avfall - Anmäla hämtning av förpackningsavfall, flerbostadshus

   Här kan du som är fastighetsägare lämna in uppgifter om insamling av förpackningsavfall i flerfamiljshus.

  • Avfall - Anmälan om förpackningsinsamling för Samlokaliserade verksamheter

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

   Har du en verksamhet i ett flerbostadshus och använder samma kärl som hushållen i fastigheten till ditt förpackningsavfall? Då ska du anmäla detta (enligt förordningen 2022:1274 om producentansvar för förpackningar). Du behöver göra en anmälan eftersom regeringen har beslutat att de som producerar förpackningar ska stå för kostanden för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och samlokaliserade verksamheter. Kommunen redovisar till Naturvårdsverket hur många samlokaliserade verksamheter som finns i kommunen för att kunna få ersättning. Som verksamhetsutövare kan du dock välja att köpa in tjänsten från en privat entreprenör.

   Observera att anmälan om samlokalisering behöver göras även om verksamheten redan idag delar kärl med hushållen i fastigheten.

   Önskar verksamheten dela avfallsbehållare för förpackningsavfall, måste du ha en dialog med din fastighetsägare, brf eller samfällighet som avgör vad det finns utrymme till i miljörummet innan du anmäler en samlokaliserad verksamhet.

  • Avfall - Ansökan om eldningstillstånd - Privatperson

   Ansökan om dispens för eldning, från eldningsförbud.

   Läs mer om eldning

   Läs mer om störning från eldning

    

  • Avfall - Ansökan om uppehåll i hämtning

   Här kan du informera oss när du vill göra ett uppehåll i sophämtningen.

   Observera att grundavgift debiteras även vid uppehåll i avfallshämtningen

    

  • Avfall - Ansökan ombud återvinningscentral

   Här ansöker du om ombud för återvinningscentral

  • Avfall - Framkomlighet vid fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

   Avfall - ärende gällande framkomlighet för nya fyrfacksfordon

  • Avfall - Välj/ändra abonnemang

   Här kan du:

   -Välja avfallsabonnemang för ditt nybyggda hus

   -Ändra befintligt avfallsabonnemang

  • Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

   Avfall och VA - Ägarbyte / Flyttanmälan

    
  • Beställning av adress

   Beställning av adressnummer.

  • Beställning av mätning

   Beställning av mätning av mätningsingenjörer.

  • Bygg - Handlingar inför tekniskt samråd

   Om din byggnadsinspektör bett dig komplettera inför det tekniska samrådet kan du göra det här.

  • Bygg - Komplettera ditt ärende

   Här kan du som har ett bygglovsärende skicka in dina kompletteringar

  • Bygg - Lägg till intressent till ditt byggärende

   Om du ska komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du göra det här.
   Du kan även lägga till ny intressent till ditt ärende.

  • Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

   Här kan du söka bygglov och andra lov, samt förhandsbesked och andra anmälningspliktiga åtgärder.

  • Bygg - Ta del av beslut som granne/sakägare

   Här kan du som granne/sakägare ta del av ett beslut rörande din grannes bygglov.

  • Inrapportering av lägenhetsnummer

   Kommunen registrerar lägenhetsnummer, men fastighetsägaren ansvarar för att rapportera in riktiga uppgifter till kommunen.

  • Karta - Beställ primärkarta

   Beställning av primärkarta.

  • Miljö - Anmälan om tillstånd till värmepump

   Anmälan om tillstånd för värmepump.

  • Miljö - Ansökan om Enskilt avlopp

   Ansökan om Enskilt avlopp.

  • Miljö - Ansökan om strandskyddsdispens

   Ansökan om strandskyddsdispens.

  • Miljö - Följ och komplettera dina miljöärenden

   Följ och komplettera din miljöärenden.

  • Miljö - Grannehörande

   Grannhörande

  • Miljö - Skicka in utförandeintyg

   Skicka in utförandeintyg

  • Vatten & Avlopp - Anslutning till kommunalt VA

   Med den här tjänsten kan du skicka in en beställning för att ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet.

  • Öppningsanmälan vid gräv- och schaktarbete / Trafikanordningsplan

   Här kan du som är entreprenör göra en anmälan om gräv- och schaktarbete samt lämna in en trafikanordningsplan.

  Kansli (1)

  Kommun och politik (8)

  Kultur och fritid (27)

  Lokaler och fastighet (2)

  Näringsliv och arbete (9)

  Nösnäsgymnasiet (11)

  Omsorg och stöd (17)

  Vuxenutbildning (1)

  Övriga e-tjänster (1)