Avfall - Ansökan om eldningstillstånd - Privatperson

LÄS MER

Om du vill elda trädgårdsavfall i samband med en offentlig tillställning, till exempel under ett valborgsfirande, behöver du även ansöka om dispens från från förbudet att elda trädgårdsavfall. Det är Tekniska myndighetsnämnden som beslutar om tillståndet. Om eldningen gäller ris och grenar från avverkning på en jord- eller skogsbruksfastighet så är inte det ett kommunalt avfall och kräver därför ingen dispens.

Din anmälan måste inkomma en vecka innan för att den ska hinna handläggas.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla kontaktuppgifter. Vid ej inloggat läge krävs en e-postadress för återkoppling.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa