Barn- och ungdomsförening - Redovisa lönebidrag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Målgrupp för redovisning
Förening som har beviljats lönebidrag för 2023

Att förbereda inför redovisning
Föreningen ska redovisa lönespecifikation i e- tjänst senast 15:e varje månad för att behålla rätten till bidraget. Bidraget betalas ut till föreningens bankgiro kvartalsvis efter att redovisning har inkommit.

Om föreningen inte inkommer med underlag månadsvis kan föreningen förlora rätten till bidraget efter två påminnelser.

Underlag för december månads lön ska ha inkommit senast 31 januari 2024. Underlag som inkommer efter detta datum kommer inte att handläggas.

Ni är beviljade bidrag så länge som ni har beslut från Arbetsförmedlingen (dock som längst till 2023-12-31). Ni behöver därför komplettera med nytt beslut från Arbetsförmedlingen när det förnyas. När detta är står på ert beslut om kommunalt lönebidrag 2023.

Frågor om e-tjänsten

Mia Marie Johansson, Föreningsutvecklare
forening@stenungsund.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Bank ID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa